Przekształcanie spółek – podstawowe informacje

Procedurą przekształcania spółek nazywa się zmianę formy prawnej spółki. Głównym celem tego działania jest dostosowanie formy prawnej danej spółki do potrzeb obecnie prowadzonej działalności, a także do aktualnych warunków ekonomicznych.

Możliwe jest przekształcanie spółek prawa handlowego, w tym spółek komandytowych, komandytowo-akcyjnych, jawnych, partnerskich, spółek akcyjnych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, a ponadto spółek cywilnych o charakterze stosunku obligacyjnego. Nie jest możliwe dokonanie przekształcenia w przypadku spółek w likwidacji, które zaczęły już podział majątku, a także spółek znajdujących się w stanie upadłości.

Gdy zostanie wykonane przekształcanie spółek, wówczas nie ma miejsca zmiana tożsamości danego podmiotu, ale tylko jej forma prawna. Uzyskuje on nowe obowiązki oraz prawa, również może korzystać z ulg, zwolnień, koncesji, a także innych podjętych w jej sprawie decyzji administracyjnych, chyba że ustawa stanowi inaczej. Spółka zachowuje także swój dotychczasowy REGON oraz NIP.